Historie

Mokk er en plass med lang og spennende historie. Gravrøyser fra folkevandringstida forteller om tidlig bosetting, og de første skriftlige kildene viser at det fantes gårdsbruk her fra 1300-tallet. Familier har avløst familier i tøffe og arbeidsomme livsvilkår.

Gruvedrift

Rundt 1770 ble eiendommen kjøpt av en velstående forretningsmann, Heinrich Hornemann. Han hadde hørt om lovende forekomster av kobber i fjellet ovenfor gården, og startet Mokk kobberværk. Sammen med Gaulstad kobbergruver utgjorde tida med gruvedrift en hektisk og betydningsfull periode, men som bare varte i 20 år. David Andreas Gram, som var proviantskriver hos Gaulstadgruvene, kjøpte etter gruvetida opp det meste av eiendom helt ned til Steinkjer sentrum, deriblant Mokk.

guldahlbilde

Guldahl-slekta

På slutten av 1800-tallet ble hele eiendomsmassen som David Andreas Gram hadde bygd opp, og som i stor grad senere ble til Ogndalsbruket, kjøpt av brødrene Adolf og Halvor Backe Guldahl. Adolf med familie bosatte seg på Mokk, og bygde opp gården med de husene som står her i dag. Allerede da ble husene bygget store og med mange rom, med tanke på å ta i mot gjester. Turismen på Mokk startet faktisk rundt 1900.

red2

Hotel Phoenix

Guldahl-familien bodde på Mokk til slutten av 1930-tallet. I 1942, under 2. verdenskrig, ble Mokk solgt til Eugen og Hulda Simensen, som også drev hotell Phoenix i Trondheim. Tanken deres var å lage et fjellpensjonat her. Under krigen bodde det periodevis tyske soldater på gården, som hadde som oppgave å avsløre og stoppe de som flyktet over Ogndalsfjella for å unnslippe tyskerne. Etter krigen bygde Simensen på den spesielle 3. etasjen på hovedhuset for å få flere soverom. Dette kalles seteritak.

Sund Folkehøgskole

I 1974 ble eiendommen lagt ut for salg, og Sund Folkehøgskole på Inderøy kjøpte den. De ønsket å bruke gården som leirskoleplass, og som en læringsplass for gårdsdrift, naturbruk og ressursforvaltning for sine elever. Og slik ble det, Sund eide Mokk i 20 år, til 1994. Men allerede i 1987 hadde vi, Kristin og Kjell, overtatt som forpaktere. Vi hadde da både vært elever på folkehøgskolen, og jobbet på Mokk som praktikanter. Og da gården skulle selges i 1994 ble det vi som kjøpte den.

Vi sees på Mokk!

Ta kontakt med oss for tilbud og bestilling